Wat Is een equinox?

~4 min
Wat Is een equinox?

Wat houdt de term "equinox" in? Hoe vaak komt een equinox voor? Kun je een ei op zijn kant laten balanceren tijdens een equinox? In dit artikel vertellen we je alles wat je over een equinox moet weten.

Inhoud

Wat gebeurt er tijdens een equinox?

Zoals je waarschijnlijk wel weet, staat de draaias van onze planeet gekanteld op 23,5 graden. Dit betekent dat het noordelijk en het zuidelijk halfrond van de aarde gedurende het grootste deel van het jaar ongelijke hoeveelheden zonlicht ontvangen. Deze axiale kanteling is de reden dat we seizoenen hebben.

Maar twee keer per jaar - in maart en september - staat de aarde zo dat geen van beide halfronden naar de zon toe of van de zon af helt. Op deze tijdstippen staat de zon recht boven de evenaar en ontvangen beide halfronden bijna evenveel zonlicht. Deze astronomische gebeurtenis heet een equinox. De equinox markeert de overgang van winter naar lente en van zomer naar herfst.

Wat is er zo bijzonder aan een equinox?

Bij een equinox ervaren de mensen op de aarde een bijna gelijke duur van daglicht en nacht - ongeveer twaalf uur. Waarom dan niet precies twaalf uur? Theoretisch, als de aarde niet schuin zou staan ten opzichte van de zon, zouden dag en nacht even lang moeten zijn. Onze planeet heeft echter een atmosfeer die het licht breekt als een prisma. Als je naar de ondergaande zon kijkt in de buurt van de horizon, is haar werkelijke positie ongeveer 1,5 graden lager dan op het oog lijkt. De atmosferische breking vertraagt de zonsondergang, waardoor er op de dag van een equinox meer daglicht dan nacht is. Op gematigde breedten is dit verschil gelijk aan ongeveer acht minuten.

Een ander interessant verschijnsel dat zich bij een equinox voordoet is dat de zon precies in het oosten opkomt en precies in het westen ondergaat. Dat geldt voor elke plaats op aarde, behalve voor de noord- en zuidpool, omdat daar geen oost of west is. Dit is waarom het gebeurt.

Waar je ook bent markeren de exacte oost- en westpunten op je horizon het snijpunt van de hemelevenaar met de horizon. Op de dag van een equinox staat de zon precies op de hemelevenaar. Daarom komt de zon op de dag van de equinox overal ter wereld precies in het oosten op en gaat ze precies in het westen weer onder. Als je dus wilt bepalen waar oost en west op jouw plaats zijn, ga dan op de dag van een equinox gewoon naar buiten en kijk hoe de zon opkomt en ondergaat.

Wat zijn de data van de equinox?

Een equinox komt twee keer per jaar voor. De maart-equinox kan op elk moment plaatsvinden tussen 19 en 21 maart; de september-equinox kan plaatsvinden tussen 21 en 24 september. Afhankelijk van het seizoen wordt een equinox ofwel de lente (of lentewende) ofwel de herfst (of herfstwende) genoemd. Merk op dat een equinox - net als de seizoenen - op het zuidelijk halfrond omgekeerd is ten opzichte van het noordelijk halfrond.

Wanneer is de lente-equinox in 2021?

Op het noordelijk halfrond wordt de eerste dag van de lente gemarkeerd door de maart-equinox. In 2021 gebeurt dat op 20 maart, om 09:37 GMT. Op het zuidelijk halfrond begint de lente op de september-equinox, die plaatsvindt op 22 september, om 19:21 GMT.

Wanneer is de herfst-equinox in 2021?

Op het noordelijk halfrond wordt de eerste dag van de herfst gemarkeerd door de september-equinox. In 2021 gebeurt dat op 22 september, om 19:21 GMT. Ten zuiden van de evenaar begint de herfst op de maart-equinox, die plaatsvindt op 20 maart, om 09:37 GMT.

Veelgestelde vragen

Begint de lente op 1 maart of op de equinox?

Het antwoord hangt af van je definitie van "lente". Volgens de meteorologische definitie is de eerste dag van de lente 1 maart; astronomisch gezien begint de lente op de lente-equinox, die omstreeks 20 maart is. Hetzelfde geldt voor de herfst - de meteorologische herfst begint op 1 september, terwijl de astronomische herfst begint op de herfst-equinox, die omstreeks 23 september is.

Is een equinox overal op dezelfde dag?

In een willekeurig jaar vindt een equinox over de hele wereld op dezelfde tijd plaats. Voor mensen in verschillende tijdzones kan deze echter op verschillende dagen plaatsvinden.

Zijn de dag en de nacht gelijk bij de equinox?

Ze zijn bijna gelijk, maar er is iets meer daglicht dan nacht op de dag van een equinox. De reden is de atmosferische breking van het zonlicht.

Kun je een ei laten balanceren tijdens de lente-equinox?

Het korte antwoord is: ja, maar het heeft niets met de equinox te maken. Volgens een populaire mythe kun je tijdens de lente-equinox een ei op zijn kant laten staan als gevolg van een of ander zwaartekrachts-evenwicht tussen de aarde en de zon. In werkelijkheid verandert de zwaartekracht niet tijdens een equinox, waardoor een ei in evenwicht zou kunnen blijven. En dat is ook niet nodig: je kunt deze ei-balanceertruc op elke willekeurige dag van het jaar proberen. Het enige wat je nodig hebt om dit te laten slagen is een beetje geduld.

Wist je dat?

  • Op de evenaar staat de zon om 12 uur 's middags op de dagen van de equinox recht boven je hoofd. Als je op dit moment een verticale stok in de grond steekt, zal die geen schaduw hebben.
  • De aarde is niet de enige planeet die een equinox heeft - in feite heeft elke planeet met een axiale schuine stand er mee te maken.
  • De jaarlijkse datum van Pasen is verbonden met de equinox - de feestdag wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox.
  • De mensen in de oudheid kenden de equinox al eeuwenlang. De piramide van Kukulcan bijvoorbeeld, die de Maya's tussen de 8e en 12e eeuw na Christus bouwden, was zo ontworpen dat ze perfect uitgelijnd was met de beweging van de zon. Elke equinox creëerden door de zon geworpen schaduwen een illusie van een reusachtige slang die over de treden van de piramide kroop. De Maya's geloofden dat het de gevederde slangengod Kukulkan was.

We hopen dat je iets nieuws geleerd hebt in ons artikel over de equinox. Als je vragen hebt, stel ze dan gerust op onze sociale media. Als je je astronomische kennis wilt testen, doe dan onze quiz over de equinox en zonnewende!

Afbeelding Credit:Vito Technology, Inc.
Trustpilot