Juni zonnewende: langste en kortste dag van het jaar

~3 min

In 2020 vindt de zonnewende in juni plaats op zaterdag 20 juni om 21:44 UTC (of 17:44 uur EDT) en markeert de langste en de kortste dag van het jaar. Lees verder voor meer informatie over deze astronomische gebeurtenis.

Wat is een zonnewende?

Een zonnewende is een astronomische gebeurtenis die plaatsvindt wanneer de zon zich op de grootste afstand van de evenaar bevindt. Het wordt veroorzaakt door de helling van de aarde om zijn as en zijn beweging in een baan rond de zon. Elk jaar ervaren we twee zonnewendes - winter en zomer. Ze vinden plaats tussen 20 en 22 juni en tussen 20 en 22 december. Gedurende deze dagen is het pad van de zon aan de hemel het verste noorden of zuiden van de evenaar.

De term ‘zonnewende’ is afgeleid van het Latijnse ‘solstitium’, waarbij ‘sol’ ‘zon’ betekent en ‘stitium’ betekent ‘stoppen, stilstaan’. Op deze manier is de betekenis van zonnewende ‘zonnestop’. De naam van het evenement weerspiegelt het feit dat de zon op de dag van de zonnewende stil lijkt te staan of niet meer beweegt in de lucht, dat wil zeggen dat hij gedurende het jaar pauzeert bij de meest noordelijke of meest zuidelijke declinatie voordat hij van richting verandert.

Wat betekent de zonnewende van juni?

Zonnewendes staan aan weerszijden van de evenaar tegenover elkaar en markeren traditioneel het begin van een nieuw astronomisch seizoen. Op het noordelijk halfrond is de zonnewende in juni dus de zomerzonnewende, omdat het daar officieel het begin van de astronomische zomer brengt. Ondertussen is voor het zuidelijk halfrond de zonnewende in juni de winterzonnewende die het begin van het winterseizoen aangeeft.

Op het noordelijk halfrond, tijdens de zonnewende van juni, zal de zon het hoogste en noordelijkste punt van de hemel van het jaar bereiken, en de noordpool van de aarde zal direct naar de zon worden gekanteld op ongeveer 23,4 graden. Op het zuidelijk halfrond daarentegen staat de zon op deze dag op het laagste punt aan de hemel. Deze omstandigheden zullen resulteren in de langste dag en de kortste nacht van het jaar voor het noordelijk halfrond en de kortste dag en de langste nacht van het jaar voor het zuidelijk halfrond. Met de langste 'dag' bedoelen we de langste periode van zonlicht / daglicht.

De zonnewende van juni staat ook bekend als de noordelijke zonnewende omdat de zon op deze dag direct boven de Noordelijke Kreeft (Kreeftskeerkring) staat.

Waarom valt de zonnewende niet elk jaar op dezelfde dag?

Zonnewendes zijn niet gebaseerd op specifieke kalenderdata. Ze komen meestal voor tussen 20-22 juni en 20-22 december. De datum van het evenement hangt af van wanneer de zon het jaar het noordelijkste of zuidelijkste punt van de evenaar bereikt.

Wat is het verschil tussen een zonnewende en een equinox?

Je weet misschien dat twee astronomische gebeurtenissen - een zonnewende en een equinox - de verandering van seizoenen op aarde signaleren. Dit is waar, maar zonnewendes en equinoxen zijn tegengesteld. Zonnewendes zijn de dagen dat de zon het verst van de evenaar verwijderd is. Ze brengen de langste en kortste dag van het jaar. Equinoxen zijn de dagen dat de zon precies boven de evenaar staat, wat resulteert in een gelijke lengte van dag en nacht.

Blijf op de hoogte van de nieuwste astronomische gebeurtenissen met de Star Walk 2-app.

Gelukkige zonnewende!

Trustpilot